Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

  • Aqua Park Otel

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Çocuk Hakları Politikası

  • Aqua Park Otel

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Enerji Verimliliği Politikası

  • Aqua Park Otel

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

  • Aqua Park Otel

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

Sürdürülebilir Satın Alma Politikası

  • Aqua Park Otel

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda...